Selasa, 07 Februari 2012

Surat Ayat Kursi Dan Terjemahannya

Ayat kursi merupakan salah satu ayat Al-Qur’an yang kerap dibaca oleh umat muslim karena dipercaya memiliki banyak faedah apabila dibaca. Letak Ayat ini di Al-Quran berada pada Surat Al-Baqarah Ayat 255. Salah satunya, konon katanya bisa menjauhkan dari
Terlepas dari apa saja faedah dari ayat ini yang banyak dipercayai oleh umat Islam, kalau dibaca sekilas arti atau terjemahan ayat tersebut secara tegas mengingatkan dan meyakinkan kita akan keesaan Allah beserta segala kekuasaan Allah yang tiada batas. Berikut ini ayat kursi beserta terjemahannya agar apabila kita membacanya  tidak hanya sekedar melafalkan saja, tetapi kita juga paling tidak mengetahui artinya dan memaknainya dihati.
ayat kursi: sumber wikipedia
Sumber Wikipedia
Buat yang masih belajar baca Al-Quran: begini bacanya:
ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUM. LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH. MAN DZAL LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIH. YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BI MAASYAA’ WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDH. WA LAA YA-UUDHUHU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL AZHIIM.
Nah kalau artinya begini:
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya);tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (Terjemahan Ibnu Katsir)
Demikian Posting dari aku semoga bermanfaat :)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Share This